Jordning

Jordens kraft och energi

Tidigare levde vi livet barfota eller med läderskor och vistades mer i naturen än vad vi gör idag. Skorna vi använder idag har ofta en isolerad gummisula och marken vi går på är på stor yta gjord av asfalt eller isolerade inomhusytor. Vi lever alltså i större utsträckning isolerade från jorden och med mer exponering från elektriska magnetfält vilket kan påverka vår hälsa negativt.

Vad säger forskningen om det?

Clint Ober, en pensionerad företagsledare gjorde 1998 upptäckten av hälsofördelarna med jordning efter en tids sjukdom som nästan kostade honom livet. Ober samverkade med andra forskare inom elektrofysiologi, cellbiologi och biofysik och de har presenterat flera studier som har visat resultat på hur elektroner bidrar till hälsa inom fysiologi, sömn, blodkemi. I boken Att vara jordad- den kanske viktigaste  upptäckten för vår hälsa i modern tid beskrivs fördelarna som det kan medföra med att vara i kontakt med jordens kraft och energi.

Hur påverkas vi av elektricitet?

EMF, elektromagnetiska fält är ett begrepp en använder för att beskriva spänning för elektrisk och magnetisk strålning. Vår moderna omgivning är full av elektromagnetiska fält som datorer, mobiler, master, bluetooth, elinstallationer m.m. Det kan åstadkomma en elektrisk spänning i våra kroppar och som kan störa de miljardtals elektriska signaler som är en vital del av kroppens funktion.

Hur jordar en sig?

Enklaste sättet är att gå ut och få hudkontakt med jordens yta, så som jord, gräs, sten (obs ej makadam då de kan vara behandlade med olika kemikalier) men även att bada i hav eller i sjöar är ett utmärkt val när en vill jorda sig.

Vad händer med kroppen vid jordning?

Människa är en bioelektrisk varelse och vår kropp leder elektrisk ström. Så det kan beskrivas som att våra kroppar är konstruerade för att vara i direktkontakt med jorden och då återställer och stabiliserar elektronerna kroppens egna elektriska tillstånd.

När kan en märka av effekterna av att jorda sig?

Vi ska helst jorda oss varje dag för att uppnå en märkbar skillnad men varje stund är värdefull.

Om jordning hos Vi Hälsocenter

Helena kommer att delta på Helhetsmässan i Eslöv 4 september 2022 där hon kommer att berätta om jordning och att hon håller i event med grupper i att jorda sig.