Terapi

Vad innebär terapi?

Min samtalsmetod är utformad efter min utbildning till samtalsterapeut genom Högkänslighet Sverige.

Innehåll ur utbildningen: Känslo-och tankehantering, högkänslighet, förändringsprocesser, förändringsteori, medvetet ledarskap, samtalsmetodik, intuitionsarbete, medvetandeutveckling, drama- och traumahantering, energiförståelse, självutveckling och självkännedom, konflikthantering, sorgbearbetning, medveten kommunikation, gruppterapi, yoga som terapeutiskt verktyg.

Har du funderingar på om du är högkänslig?
Här finns ett självtest som kan ge dig svar på det:
Högkänslighet – självtest

Elaine Aron myntade begreppet HSP – highly sensitive person på 90-talet. Begreppet ska ses som ett personlighetsdrag och i befolkningen uppskattas ca 15-20 % vara högkänsliga. De fyra kännetecken, DOES, hos en högkänslig person:

 • Depth of processing – bearbetar saker på ett djupare och mer långtgående sätt.
 • Overstimulation- har lättare för att bli överstimulerad (och understimulerad).
 • Emotional reactivity – blir känslomässigt engagerade och empatiska i sitt förhållningssätt.
 • Sensing the subtle- är mycket lyhörda och känsliga för subtil stimulans.

Vad terapin kan vara stöd till?

 • Stress
 • Ångest
 • Över- och understimuli
 • Låg självkänsla
 • Starka känslor
 • Draman
 • Tyngd
 • Trötthet
 • Nedstämdhet
 • Låsningar

”Hjälp mig att öppna mina sinnen för nya upplevelser. Låt mig se magi i vardagen, finna storhet i detaljer och känna gemenskap med allt som lever. Påminn mig om att tänka som ett barn, samtidigt som jag är förälder till barnet som bor inuti.”

Sofia Sivertsdotter

Vad kostar det?

Första samtalet kostar 249 kronor och tar ca 30 minuter. Då får klienten “prata av sig” och känna efter vad klienten önskar fortsätta med. Samtalen erbjuds på Vi Hälsocenter men också efter möjlighet och överenskommelse på andra platser eller på telefon som klienten önskar.

Prislista:

 • Samtal dag  kl. 8-16      595 kr/h 
 • Samtal kväll kl. 16-20   795 kr/h

Hur går det till?

I samtal med mig så tar vi avstamp där du just nu befinner dig. Jag ser det som att du bjuder in mig till din värld och med nyfikna och utmanade frågor tar jag dig närmare din kärna, essensen av det du upplever. För att det ska uppnås skapar jag ett tillåtande space för dig där grundidén är att “tänk om det inte är något fel på dig?”. Samtalsmetoden utgår från att människan är en stor människa och att med ett högre medvetenhet kan göra val som skapar mer av det som klienten önskar uppnå i livet.

Är terapin endast för högkänsliga?

Alla är välkomna att boka oavsett personlighet.