Ljusterapi

Vårt ljusrum Vita Sannar

Här kan ni tanka ljus som främjar er hälsa.

 

Hur?

Ljusterapi är en behandling som exponerar er för ljus som är mycket starkare än vanliga ljuslampor som vi har i arbetet eller i vårt hem. Ljuset främjar den mentala hälsan och motverkar trötthet, nedstämdhet och oro.

 

Kroppsligt?

Melatonin är kroppens sömnhormon som bildas i hjärnans tallkörtel. Produktionen styrs av hur mycket ljus som kommer in via ögats näthinna. 

Depression och trötthet är kopplat till melantonin och vid vintertid så produceras det mer av det och vi kan uppleva mer trötthet och några människor kan uppleva säsongrelaterad nedstämdhet. När vi exponeras för ljus så sjunker nivåerna av melatonin och vi kan uppleva oss piggare och må bättre.

Andra hormoner diskuteras också i samband med SAD, som serotonin eftersom tillsammans med melatonin reglerar vår sömn och dygnsrytm.

Vetenskapligt?

Forskaren Norman E Rosenthal myntade begreppet SAD på 80-talet (Seasonal Affective Disorder) och introducerade ljusterapi. Det handlade om patienter med bipolär sjukdom eller depression. Teorin var att behandla sjukdomarna med ljusterapi då de kom fram till att mörkret hade med insjuknandet att göra.

Vad kostar det?

Boka din tid i ljusrummet på 070- 249 22 90 .

Finns tider på fredagar kl. 16.00 – 19.00 med start 30/12-22.

30 minuter kostar100kr 

Swish 123 352 48 32